BLAGODARIM

Blagodarim Tvorcu za život, za zaštitu, za vođstvo, za smisao, Svest, za Mir u Srcu.

Blagodarim precima, jer bez njih ja sada ne bih bila ovo što jesam.

Blagodarim svojim potomcima jer će zahvalno izražavati Svetlost kroz svoju Slobodu.

Blagodarim svim “mojim” ljudima koje volim, jer me svojom dobrotom “teraju” na Ljubav.

Blagodarim svima sa oznakom bivši (drug, prijatelj, partner, muž) jer su mi pokazali ko sam ja.

Blagodarim svom Poslu koji mi pomaže da rastem, menjam se i razvijam.

Blagodarim za sve materijalne stvari koje mi olakšavaju i ulepšavaju svakodnevicu.

Blagodarim svima koji ovo čitaju, jer će ih podsetiti na sve ono na čemu su istinski zahvalni.

Neka Ljubav bude ljubljena!