TRAŽITI DOBROTU U SEBI

 

Ako svakoga dana iznova i iznova TRAŽIMO DOBROTU U SEBI; čuvamo svoje Telo, Um i Dušu…upoznaćemo Životnu silu-Ljubav u nama i videćemo Lepotu u svemu !

Jer ne možemo zlo u svetu menjati zloćom iz nas samih. Potrebno  je pronaći Dobrotu u sebi i pružiti je kao Odgovor svetu.

To je početak istinskog Života i manifestacija Čuda!

Neka Ljubav bude ljubljena!