ZAGRLJAJ SENKE

Tek kada otkriješ, prihvatiš i zagrliš svoju suprotnost – vraća Ti se moć Srca i spoznaja o tome ko si.🫂
No, priznanje i zagrljaj sopstvene senke mogu da urade samo hrabri (individuacija) ljudi, istinski, svesni da se Tama i Svetlo spajaju u Jedno.🤗
Na tom putu neminovno je osvešćivanje vlastitih vezanosti, posesivnosti, laži, uvreda, trauma, boli, lenjosti, gordosti, škrtosti, bludnosti, zavisti, osuda, manipulacija, agresivnosti… To su naše senke koje nas blokiraju u spoznanju Istine o nama samima, o svetu i Tvorcu. 🌚
Zašto se plašiš videti o sebi istinu?
Do Svetla se stiže kroz mrak 🌠
Većina ljudskih bića nije zaronila u vlastite dubine, zato ne ume da živi svoje pravo Ja. U dubinama okeana se krije najčistiji vazduh koji nas oslobađa dualnosti.🌊
Tek spajanjem Neba i Zemlje, Svetla i Tame, zagrljajem svoje Svetlosti i Senke postajemo Celoviti za Život.☀️
Uzemljenje je jedan od načina dolaska u dodir sa našom Senkom. Dok je pak Uzdizanje na više frekvencije put za osvetljavanje vlatite lepote.
Život me naučio: ko je mnogo lutao taj ima/prima najviše ljubavi, ume najdublje da voli 💛
Zagrlimo svoje Suprotnosti, to nas neće ubiti nego osloboditi, jer upaljeno Svetlo pomaže kod spremanja našeg svetog prostora srca..tama ga ne otkriva.
Upali to Svetlo u Sebi! 🙏🔥🌞
Neka Ljubav bude ljubljena!
⚠️ NIJE DOZVOLJENO KOPIRANJE TEKSTOVA S OVE STRANICE BEZ NAVODA AUTORA ⛔️