SVEST O POSLEDICAMA

Mnogo se danas inzistira i piše o Novim počecima, drago mi je zbog toga. Također,  o važnosti prekida toksičnih odnosa s ljudima koji su nas povredili, slažem se.

No, zaboravlja se svesnost zadržati na nama samima. A mi? Koga smo mi povredili? Jesmo li zaista toliko nevini? Nekako je uvek naglasak na onim drugim Lošijima i nama Dobrima…hm???

Mislim da je najvažnija SVEST O POSLEDICAMA za svoje ponašanje i dela. Čovek koji ne prihvata odgovornost i posledice, ne može ni da pomisli na nov početak a kamoli o vlastitoj promeni.

Reklo bi se u našem hrišćanskom narodu *nosi svoj krst*. Iako je i tom starom i važnom znanju odavna dana negativna konotacija zbog nerazumevanja.

Zato je mnogo Mudrosti božanske potrebno danas da se razabere lažno svetlo od Svetla!

Posledice su deo nas! Bežanje nije razvoj, samo duboka i velika provalija.

Krenite u Vaš Novi početak ali uz Svest o posledicama za svo ranije ponašanje.

Čuvajte se lažnih obmana new age duhovnosti!

Neka Ljubav bude ljubljena!