LJUBAV JE DVOSMERNA CESTA

 
NE TREBAŠ NIKOGA PITATI KOLIKO MU ZNAČIŠ, SAMO POGLEDAŠ ŠTO ČINI ZA TEBE,
..i usudiš se, nazvati stvari pravim imenom 😉
 
Tek ruševine u nama otvaraju prostor za doživljaj da je Ljubav dvosmerna cesta.
Baš se ti ožiljci i slomljena srca ne daju nasanjkati samo lelujavim emocijama, hemiji mozga nit sladunjavim rečima.
 
Zrela Duša zna da Dela i delanje najbolje otkrivaju Ljubav..kada vidimo dela, znamo..ljubav se daje i prima.
 
Ljudi mešaju ‘dela milosrđa’ s dvosmernošću, pa se svađaju: ne treba očekivati da ti se vrati! Naravno da je tako.
A kakve to veze ima sa odnosima?
Ili ti ne želiš reciprocitet u odnosima, dovoljno ti je da se ubiješ dajući? 😉
 
Pažljivo biraj!
 
LJUBAV JE DVOSMERNA CESTA ♡☆
 
Neka Ljubav bude ljubljena!