MALOGRAĐANŠTINA vs LJUBAV

malogradjani

Malograđanstina zaista egzistira u našem, nazovimo balkanskom, društvu. I sama sam kroz svojih trideset i nešto godina proživela i doživela mnoge negativne uticaje ovog Sistema. Životni put kojeg sam sebi zadala došavši na Zemlju, nije bio popločen dobrim namerama niti bliže Porodice, a kamoli Društva. No, danas kad se okrenem znam da je to bio Put i neizmerno sam zahvalna za sve lekcij!

Količina negativnosti i ljudske gluposti, pakosti i zlobe jeste izuzetno jaka energija našeg podneblja. Šibalo me sve to dragi moji, često. No, uvek sam znala svoj Put i sledila svoje Srce i svoju Zvezdu. Nije mi bilo lako, dapače, biti devojka koja se sama obrazuje u ovom svetu, sama zarađuje za svoj hleb; znate i sami da nije jednostavno. Mnoge su mi gadosti znali prišiti ljudi putem, namerno ograničavali moje radosne ideje, namerno i svesno mi pravili zlo. No, znate dragi moji prijatelji…niko vama ne može toliko zla učiniti koliko vi možete dobrom vratiti.

Stoga na malograđanstinu možete da odgovorite isključivo svojim obrazovanjem, svojom lepotom duše, svojim primerom i životom, svojim radom, dobrim delima i nemarama, ljubavlju prema svima. Jer, verujte mi, tek kada počnete da volite ama sve ljude…pa i one pakosne…počinjete da budete Lek u vašem društvu i okolini.

Probuđeni pojedinac jeste odgovor na malograđanštinu. Vaše buđenje izaziva lančane reakcije ljudi koji su sa vama na bilo koji način povezani.

Naravno, pri tome je važno znati poštovati sebe i druge, znati reći NE, držati kvalitetne distance sa Pakosnima; pa bili oni  i deo vaše uže porodice, i naravno – biti samostalan, vredan, skroman i usuglašen sa samim sobom i Bogom.

Mene je lično znanje moje svrhe spasilo i izdiglo iz svih teških situacija u životu. I naravno, božanska energija koja teče mojim bićem me vodila, podržavala, čuvala i štitila. Nailazila sam putem na Velike učitelje koji su me brižljivo uputili dalje i ostavljali u Samoći kako bih došla do sebe.

Dragi moji prijatelji, ne bojte se! Malograđanština, pakost i zloba ne mogu da nadvladaju Ljubav. Otvorite svoje srce za Ljubav i više oko sebe nećete videti ni pakost ni zlobu, nego ljude siromahe koji traže vašu Ljubav i podršku.

Vaša Ljubav oplemenjuje ovaj svet! Pre no što vas Bog uzdigne u Ljubav, morate da umrete sebi i egu, to je put dopuštanja Bogu da diše kroz nas, da radi kroz nas, da ljubi kroz nas.

Znam da nije lako, niko i nije rekao da će biti.  Ali vredi.

Neka Ljubav bude Ljubljena!