SMIRENJE

Kad se jednom Čovek smiri, shvati da je MIR posvuda!

Tada mu Bezbrižnost sjaji iz očiju (bez obzira na okolnosti).

Slobodan možeš da budeš i u zatvoru ako si Nebesa pustio u svoje grudi.

Mir se ne može ni kupiti, ni steći…to je Plod Susreta!

Čuvajmo taj dar u Sebi, jer Mir nema cenu!

Neka Ljubav bude ljubljena!