U SE I U SVOJE KLJUSE

Uglavnom moji klijenti vole da me pitaju o ličnom životu..i naravno, rado sa njima delim.

Ipak smo mi najbliskiji, u istini..a iskustvo leči bolje od svake moje silne škole.

Pitaju: imam li podršku?

Mili moji, najčešće Ne..a ponekad da.

No, to je tako..

Sazrevanje.

Ja i ne očekujem više..a primim rado ako mi prijatelji i voljeni pruže.

Mnogo puta sam u životu trebala podršku, zaštitu, utehu, .. nije je bilo.

No, to me samo približavalo meni samoj..i Bogu.

Naučilo me da se na ljude ne oslanjam.

Da ih ne zadržavam.

Ako žele da budu u mojoj istini, i svemu sto živim, dobrodošli..ako pak vidim da ih nema..

Zahvalim Tvorcu..jer me unapred oslobađa patnje..očekivanja..vezivanja.

Zreo čovek mora da nauči i nosi sopstveni život sam, dostojanstveno.

A sva podrška, prijatelji, porodica, partneri su dobri saputnici..ukorak..ne da bi nas zamenili na našem putu.

Zašto onda zamerati onima koji nisu tu, ili nisu bili tu čak ni kod odrastanja..

Nema smisla moliti za ljubav!

Smisao je ljubav u sebi oslobađati..jer usuglašavanje sa vlastitim životom i putem (sudbinom), jeste već 70% rešenja svih problema i patnji.

Posvećenost sebi.

Ljubav prema sebi.

I tako budeš srećan, a srce ti peva: Hvala svima koji su bili deo mog puta..svima koji jesu..i koji ce doći ♡☆

Hvala svima kojima mogu nešto dati!

Kada bismo po-znali Ljubav Tvorca za nas, zaboravili bismo na naše rane i boli..gledali bismo u Njega….postali prazna posuda kroz koju se On poklanja svetu..

Neka Ljubav bude ljubljena!