MISLITI PROLEĆNO

Tek kada naučiš da uživaš u malim stvarima, Ti si koristan Svetu. Kada Sebe usrećiš M.E.R.O.M. i R.A.V.N.O.T.E.Ž.O.M. ti služiš uživajući.

Život je obična stvar, ponavljajuća rutina.

Zato radite ono što volite ili zavolite ono što radite; stvarajte sebi svaki dan 2-3 srećna trenutka..to je veština življenja!

Tako je lepo sebe dovesti u red.

Prolećno čišćenje uraditi prvo sa samim sobom.

Onda si lagan. Srećan. I svež. Nasmejan iznutra. Svestan svojih misli. Prostran.

Tako je lepo poželeti “sve najbolje” svima, onima koji nisu prezimili sa nama, nisu više deo svakodnevnice ali ostaju deo srca.

Tako je lepo želeti najbolje čak i svojim neprijateljima, otpustiti ih, jer svako ima pravo na svoje želje i izbore!

Tako je lepo sebe ne siliti na dobre misli, nego biti iznad misli tj. “biti te dobre misli”.

Sloboda postoji samo kao bivanje: misao, namera, želja..već kad se manifestuje poprima formu, red, sadržaj, granicu.

Mislima možeš stvarati mir ili nemir, lepotu ili gorčinu; sebi i drugima. Zato pazi na svoje misli, one imaju ogromnu snagu i moć.

Misliti slobodno! Zdravo. Misliti lepo!

Lepo je misliti prolećno 🌺

Neka Ljubav bude ljubljena ♡☆