PRIVATNOST JE VAŽNA!

Privatnost je danas luksuz.

No, kao i uvek..sve zavisi od nas.

Mudar Čovek pravi balans između ličnih vrednosti i “modernog diktata društva”.

Zato često govorim ljudima, kada “radimo” na ličnim ciljevima: ne pričajte o tome drugima 😉 Ne rasipajte!

Nego dan po dan, posvećenošću, entuzijazmom i marljivošću radite na njima..rezultati će doći.

Namerom se utaba vaša staza. A doslednošću i disciplinom (“ne rasipanjem” okolo) se stvaraju situacije koje dovode do realizacije.

Zahvalna sam Bogu što me naučio da pravim “prave ograde” i granice..to se na prvi pogled čini kao zatvorenost, možda i ekscentričnost..no, dugoročno se pokazuje kao blagoslov.

Jer “moji ljudi” dođu i pokucaju na vrata, ne preskaču ograde ni prozore 😉

To se zove međusobno počtovanje.

Privatnost je važna ♡☆

Neka Ljubav bude ljubljena!