IZOBILJE – MATERIJALNA I DUHOVNA DOBROBIT

07Izobilje

Izobilje je stav. Stav prema životu, prema sebi i drugima. Može da se manifestuje na bezbroj načina. Novac je samo jedna od brojnih mogućnosti.

Ukoliko želite privući više novca u svoj život; osvrnite se na ono što dajete svetu. Jer svet funkcioniše kao ogledalo; koliko daš, toliko ćes primiti.

Zahvalnost je jedan od načina kroz koji možemo postati svesni frekvencije kojom teče izobilje.

Naučila sam kroz život da je moguće biti srećan (zadovoljan) u svim sferama (ljubav, posao, zdravlje, odnosi); ali ne u istom trenutku. Kao da je sreća “raspoređena” kroz životni vek (za sve postoji vreme; nešto smo već imali a nešto nam tek sledi, zato treba zahvalno uživati u svakom trenutku). Život brzo prođe; postoji vreme majčinstva, vreme zabavljanja, vreme napornog rada, vreme uživanja, vreme tuge, vreme transformacije, vreme plakanja, vreme smeha, vreme uspeha, vreme blokada, vreme učenja, vreme plodova, vreme rađanja, vreme smrti…zavisi o planu Duše. Zato je jedini Život koji postoji večni sadašnji trenutak; treba biti svestan vlastite prolaznosti, rasta i skupljanja, iskoristiti sve poklonjene dane jer povratka nažalost (ili na radost) nema. Život je dar!

Izobilje jeste bogatstvo duha, osmeh, zagrljaj, razmena, novac, slušanje, tišina, prijateljstvo, intuicija, energija Sunca u vama. Ispunjenost u sebi koja priziva sve sto nam je potrebno, onda kada nam je potrebno.