NAĆUTAH SE SVEGA

Svesno odabirem služenje za svoj put.

To služenje je moja misija i čini me ispunjenom i radosnom.

No, klanjati se nikome neću..pogotovo ne onima koji to od mene očekuju.

Ko ne prepoznaje razliku..neka se uči poštovanju sam.

Pre moje jutarnje meditacije zapitam sebe: na koga-što si besna?

Također, pre nego ljude “učim” Putu Srca; postavim im važno pitanje: na koga-što si besan/a?

Ako nemaš što da nabrojiš..nisi spreman.

To vam je kao ova moja priča o “egu”, pričam već godinama, ko misli da nema ego i da je to nešto loše..ne može da razume alhemiju transformacije..jer laže sam sebe.

U zabludi je, iluziji, sa ružičastim naočarama.

Ovde se traži istina, suočavanje, prihvatanje i transformacija.

Energetski protok kod negacije ne može biti dobar, jer nema svesti.

Dakle, na koga-što si besan/a? 😉

Priznaj sam sebi! Naše ćelije pamte i pohranjuju bes. Posebnu pažnju zaslužuje bes usmeren prema samome sebi.

Ima tu da se kopa..da se uoči..a potom otpusti..🤗

Usudi se- osećaj!

Neka Ljubav bude ljubljena!