KAKO VASPITAVATI SVOJE DETE?

Možda je najveći izazov savremenog života roditeljstvo. Svedoci smo vremena koje nam jasno daje do znanja da moramo menjati naše vaspitne modele jer se rađaju generacije koje ne pristaju na kazne, na autoritarnost, na puki verbalizam, na prezaštićivanje, na slepu poslušnost.

Vaspitavanje jeste dvosmeran proces između roditelja i deteta, pri čemu je poželjan autoritativni stil roditeljstva (podrška, ljubav i jasne granice) i dobra komunikacija (prisutnost roditelja u životu deteta). Deca vole red i jasan raspored dnevnih aktivnosti koje se ponavljaju.

Najvažniji roditeljski zadaci jesu: pružiti detetu ljubav i naučiti ga redu (strukturiranju vremena).Sve ostalo će dete da nauči tokom socijalizacije i sopstvene životne škole.

Gde ima mnogo ljubavi, nenamerne pogreške, neznanje ili nedostatak vremena se lako rešavaju; jer je jedna također važna lekcija koju možemo ponuditi našoj deci – Ja smem da pogrešim!

Savršenstvo se nalazi u našem nesavršenstvu i u redu je biti sasvim prosečan.

Nemojte napustiti svoj život i živeti za svoju decu. Budite srećni, ispunjeni i zadovoljni ljudi! Dete nije centar sveta – PORODICA jeste centar sveta!

Prijateljstvo nije dobra pozicija u roditeljstvu. Roditelji su autoriteti i nežnost, dok je prijateljstvo uloga ostalih članova u životu deteta. Ovo zaista nije dobro mešati.

Najvredniji poklon kojeg možemo ostaviti našoj deci jeste da očistimo svoje drumove. Ni stanovi, ni poslovi, ništa im ne pomaže ako nose na svojim plećima energetske dugove (grehove) svojih predaka. Nebeska kapija je otvorena..Svetlost nikoga ne sili..a poziva sve na pročišćenje. Očistimo svoje drumove!

Ako vaspitavamo sebe, budimo sigurni da ćemo biti ponosni na našu decu.