KAKO VASPITAVATI SVOJE DETE?

Možda je najveći izazov savremenog života roditeljstvo. Svedoci smo vremena koje nam jasno daje do znanja da moramo menjati naše vaspitne modele jer se rađaju generacije koje ne pristaju na kazne, na autoritarnost, na puki verbalizam, na prezaštićivanje, na slepu poslušnost.

Vaspitavanje jeste dvosmeran proces između roditelja i deteta, pri čemu je poželjan autoritativni stil roditeljstva (podrška, ljubav i jasne granice) i dobra komunikacija (prisutnost roditelja u životu deteta). Deca vole red i jasan raspored dnevnih aktivnosti koje se ponavljaju.

Najvažniji roditeljski zadaci jesu: pružiti detetu ljubav i naučiti ga redu (strukturiranju vremena).Sve ostalo će dete da nauči tokom socijalizacije i sopstvene životne škole.

Gde ima mnogo ljubavi, nenamerne pogreške, neznanje ili nedostatak vremena se lako rešavaju; jer je jedna također važna lekcija koju možemo ponuditi našoj deci – Ja smem da pogrešim!

Savršenstvo se nalazi u našem nesavršenstvu i u redu je biti sasvim prosečan.

Nemojte napustiti svoj život i živeti za svoju decu. Budite srećni, ispunjeni i zadovoljni ljudi! Dete nije centar sveta – PORODICA jeste centar sveta!

Prijateljstvo nije dobra pozicija u roditeljstvu. Roditelji su autoriteti i nežnost, dok je prijateljstvo uloga ostalih članova u životu deteta. Ovo zaista nije dobro mešati.

Najvredniji poklon kojeg možemo ostaviti našoj deci jeste da očistimo svoje drumove. Ni stanovi, ni poslovi, ništa im ne pomaže ako nose na svojim plećima energetske dugove (grehove) svojih predaka. Nebeska kapija je otvorena..Svetlost nikoga ne sili..a poziva sve na pročišćenje. Očistimo svoje drumove!

Ako vaspitavamo sebe, budimo sigurni da ćemo biti ponosni na našu decu.

Prema psiholozima, postoje četiri vrste inteligencije:
1) (IQ)
2) (EQ)
3) (SQ)
4) (AQ)
 
1. Kvocijent inteligencije (IQ)
Ovo je mera vašeg nivoa razumevanja. Potreban vam je IQ za rešavanje matematike, pamćenje stvari i pamćenje lekcija.
 
2. Emocionalni koeficijent (EQ)
Ovo je mera vaše sposobnosti da održite mir s drugima, da održavate vreme, da budete odgovorni, da budete pošteni, da poštujete granice, da budete skromni, iskreni i pažljivi.
 
3. Socijalni koeficijent (SQ)
Ovo je mera vaše sposobnosti da izgradite mrežu prijatelja i održavate je tokom dužeg vremenskog perioda.
 
* Ljudi koji imaju viši EQ i SQ imaju tendenciju da idu dalje u životu od onih sa visokim IQ, ali niskim EQ i SQ.
* Većina škola profitira od poboljšanja IQ-a, dok su EQ i SQ sniženi.
* Čovjeka s visokim IQ-om može na kraju zaposliti čovjek s visokim EQ i SQ čak i ako ima prosječan IQ.
* Vaš EQ predstavlja vaš karakter, dok vaš SQ predstavlja vašu karizmu.
* Razvijte navike koje će poboljšati ova tri Q, posebno vaš EQ i SQ.
 
U novije vreme postoji 4., nova paradigma:
 
4. Koeficijent otpornosti (AQ):
Mera vaše sposobnosti da prođete kroz težak period u životu i izađete iz njega bez gubitka razuma.
Kada se suoči sa nedaćama, AQ odlučuje ko će odustati, ko će napustiti svoju porodicu, a ko će razmišljati o samoubistvu.
 
* Roditelji, izložite svoju decu drugim područjima života osim akademskim. Trebalo bi da vole fizički rad (nikada rad ne koristite kao oblik kazne), sport i umetnost.
* Razvijte svoj IQ, kao i njihov EQ, SQ i AQ. Oni bi trebali postati višestruka bića sposobna da rade stvari nezavisno od svojih roditelja.
 
Na kraju, ne pripremajte put za decu, nego pripremite decu za put…
(E. Jacab)
 
Karakter bez inteligencije vredi mnogo, ali inteligencija bez karaktera ne vredi ništa.”
(Ciceron)
 
Razvijamo se tokom celog zivota. Laz je da to cinimo samo u skolskim danima. Dakle, koji su tvoji koeficijenti inteligencije tvoja jaca strana? A koje zelis poboljsati?
Nikad nije kasno 😉🤞
 
Neka Ljubav bude ljubljena ♡☆