ŽIVOT SMRT ŽIVOT

Neki dan mi je u ordinaciju ušla divna, pametna, svesna, uspešna i lepa Žena. Vrlo brzo sam kroz priču videla da se radi o vrlo svesnom biću i nije mi bilo jasno zasto je došla kod mene. Naravno postavila sam joj sasvim uobičajeno pitanje terapijskog procesa koje se ticalo cilja našeg rada. Ona je zastala i zamislila se, odgovorivši da ne zna cilj ali da je zna da mora da dođe kod mene. Potvrdila sam da to poštujem i da to zasigurno nije slučajno. Postavila sam joj još neka pitanja kroz koja sam jasno videla naš radni zadatak, znajući da joj ne treba više od jedne seanse. Ispričala mi je kako je mnogo patila kroz život, kako je uspela u svemu što je naumila, kako zna da bezuslovno voli i daje, da je jako mnogo vremena i novca uložila u rad na sebi, samo joj nedostaje jedna mala kockica mozaika. Sa suzama u očima me pitala – kada je kraj?? Sve sam uradila kako valja, poštovala sam sve zakone Univerzuma, patila bez pritužbe, gde je kraj? Odgovorila sam joj – kraj je u tebi. Bila je začuđena. Nastavila sam – onoga trenutka kada odlučiš da je kraj, biće kraj. Doživela je lagano prosvetljenje, zahvalila se i otišla zagrlivši me i sa iskrom u očima.

Krug života život- smrt- život se prekida onoga trenutka kada postanemo svesni i S.P.O.Z.N.A.M.O. na emotivnoj i mentalnoj razini da nismo došli na Zemlju da patimo već da živimo, uživamo i radujemo se.

Tada živimo Višnju volju, blagostanje, radost, kvalitetne međuljudske odnose – tada Ljubav postaje naš način života. A kada živimo Ljubav poštujemo sve Zakone Univerzuma…

Ljubav nije samo osećanje ili san – Ljubav jeste način života. Ljubav jeste uživanje sklada sopstvene Duše i Univerzuma. Kraj patnje prekidate Vi sami onda kada tako odlučite. Onda kada Ljubav postaje ljubljena!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *