PUT SRCA

Put srca je pristup životu; i privatno i profesionalno.

Put srca ili program rada predstavlja spoj psihologije, duhovnosti i Inspiracije – Više Ja (Duša koja je povezana sa Svetim Duhom).

Reč je o pristupu Klijentu; klijentu kao višedimenzionalnom Biću, jedinstvenom Univerzumu sa jedinstvenim Potrebama, Preprekama i Željama.

Ovo je Individualni pristup (holistički pristup) čoveku jer se ljudi međusobno jako razlikuju. Svaki čovek različito reaguje na vlastite probleme, na život, na izazove, na odnose, na poslovna dostignuća, na ljude i svet oko sebe. Holistički pristup gleda čoveka individualno kao celinu od više dimenzija njegovog Bića. Postoje četitri osnovne dimenzije: fizički nivo (telo), psihički nivo (um), duševni nivo (Duša) i duhovni nivo (Sveti Duh). Sve četiri dimenzije su jednako važne; poštovanje svoga Tela i potrebna nega, smirivanje vlastita uma i svesnost misli, kao i Integracija Duše kao omotača oko nas i konekcija na Izvor (ili Duha Svetog; Višeg Ja). Željena promena se u našim životima odvija ciklički; tek radeći sa svim nivoima postižemo uspeh. Menjajući jedan nivo, primerice psihički (stav ili verovanje o nečemu), utičemo na promenu celine i svih ostalih nivoa Bića.

Posebnu pažnju u radu sa pojedincem posvećujemo emocijama, verovanjima i energetskom otisku; zbog toga što su emocije naša energija – gorivo načeg Bića a verovanja su programi koje ostvarujemo u životu, želeli to ili ne. Sve emocije su jednako vredne (tuga, radost, ljutnja, strah, ljubav) i vrlo su značajne za nas život. Verovanja su naši bedemi koji nas brane i čuvaju od sveta; i to je dobro, sve do trenutka dok nas ne ograničavaju i dok ne odlučimo da ih osvestimo i promenimo. Na kraju, utičemo na energetski otisak ili predački nivo kojeg smo nasledili putem DNK i putem našeg svetlosnog tela.

Cilj transformacije postižemo tek kada naučimo prihvatati život kao harmoničan tok dana i noći; a ne bežeći od straha, besa i boli u lažni pozitivizam, ovisnosti, odnose, filozofije.

SVAKA DUŠA IMA SVOJ PUT. Kako bismo spoznali sebe i imali život kakvog želimo dovoljno je samo biti u sebi i sa sobom; ne trebaju nam putovanja izvan sebe i svog vremena i prostora. Ne trebaju nam skupe tehnike, egzotični učitelji ni težak rad. Promena je putovanje života koje teče u ritmu daha. Vaš život je vaš učitelj!

Vođstvo ili Znanje se nalazi u nama, samo nam je ponekad potrebna pomoć da otklonimo sve što nas udaljava od te riznice u nama samima.

Cilj koji postižemo radom na sebi (lični rast i razvoj) jeste postizanje lične sreće tj zadovoljstva vlastitim životom na svim nivoima; cilj je postati stvaran neovisno od situacije i živeti misiju sopstvene Duše.

Natali Momirovic, psiholog i energetski terapeut

⚠️ NIJE DOZVOLJENO KOPIRANJE TEKSTOVA S OVE STRANICE BEZ NAVODA AUTORA ⛔️