TRAŽITI DOBROTU U SEBI

Ako svakoga dana iznova i iznova TRAŽIMO DOBROTU U SEBI; čuvamo svoje Telo, Um i Dušu…upoznaćemo Životnu silu-Ljubav u nama i videćemo Lepotu u svemu !

Jer ne možemo zlo u svetu menjati zloćom iz nas samih. Potrebno  je pronaći Dobrotu u sebi i pružiti je kao Odgovor svetu.

To je početak istinskog Života i manifestacija Čuda!

TRAŽI DOBROTU U SEBI
..često mogu da vidim da ljudi misle da se dobar čovek jednostavno rađa.
No, je li baš tako?
Rudarski je to poso’, ljudi moji.
Birati dobrotu u sebi.
I kad besniš, nadjačati sebe.
Kada bi “zgnječio” ti biraš zagrljaj.
Kada bi uvredio, ti biraš ljubaznost.
Sve je izbor!
Pa i dobrota..
Svi smo mi ljudi..padamo..pravimo greške..
No, razliku čini Izbor..biranje Dobrote!
Traži Dobrotu u sebi 🙏
Neka Ljubav bude ljubljena!