GOSPODO, DELA!

Slušam ljude svakoga dana..pričaju….o sebi..

Zaboravljaju da njihova dela pokazuju ko su, a ne kićene reči..

Onda me pitaju, zašto je to tako?

Zato sto većini ljudi Duša nije integrisana, uzemljena..jedno su na vani a drugo su iznutra.

To “jedinstvo” se postiže hrabrošću introspekcije; suočavanjem sa sobom, sa svim svojim istinskim emocijama i nesvesnim uverenjima.

Tek kad postanemo Jedno sa svojom Dušom; “kako na nebu, tako i na zemlji”..mi postajemo autentični, celi, usklađeni, prirodni, istiniti, stvarni..stvaramo Novi Svet 🙏♡☆

“Kada čovek odluči činiti dobro nemojte misliti da će mu ljudi pomoći, da će sklanjati kamenje s puta..ne, još će mu staviti koji kamen na put.” (P Pavle)

Neka Ljubav bude ljubljena!