GRADIM KULTURU OSETLJIVU NA PUT SRCA

Naše depresije, ljubomore, narcizmi i neuspesi nisu u sukobu s duhovnim životom. Zapravo su neophodni za njega. Kada se vodi računa o njima, oni sprečavaju duh da odleti u ozon perfekcionizma i duhovne gordosti; da se shvati sopstveni Život, Put i Duša (Istina).🌈

Moja je velika želja pokazati da su psihologija, duhovnost, nauka, umetnost i ekonomija Jedno; nisu u raskolu, saradnjom stvaraju kompletnog pojedinca s budnom Dušom. Rigidnost stvara ratove, podele i nerazumevanje.🕳

Zato volim na psihološki modernizam (nekritičko prihvatanje vrednosti savremenog sveta) odgovoriti Dušom. Jer ona voli i Svetlost i Senku, prošlost, lepotu, umetnost, simbole, odmor, uživanje, sporost, proces, inkubaciju, čekanje, stvaranje, tamu, protivrečnosti.🍀

Srce ima svoje razloge, svoj put, koji nije uvek racionalnom umu jasan, i nije konformistički lagan 😉 Put srca (put Duše) nije linearan, jednozanačan..složen je i za svakog pojedinca različitog ritma i redosleda. Duša ume da sruši i da gradi; zavisi koliko smo udaljeni od “sopstvene sudbine”.

Dakle, nije najvažnije “brzo odgovoriti užurbanom životu”, biti produktivan, anestezirati osećanja i potrebe, proizvesti više, “stvoriti” svoje pozitivne misli, veštačke, telo doživljavati kao stroj koji mora da savršeno funkcioniše i izgleda..nego sačekati, osetiti, proraditi, usporiti, “odbolovati”..i odabrati sve polako, nežno i s Dušom (posao, partnera, mesto stanovanja). 🌳

Put je odustajanje od Uloge tvorca proizašle iz popularne ružičaste life-coach kulture i dopustiti Životu (Tvorcu) da se živi kroz nas. Pozvati Boga u svoj život. Da duva kako hoće. Maknuti se Sebi s puta, iskusiti uticaj Duha ♡☆🦅

Upravo to venčanje, između Duha-neba (uzvišene vizije i ideali) i Duše-zemlje (simptomi, nezadovoljstva) jeste cilj prosvećenog života. 🌗

Sve je važno! Balans između potreba tela (materijalizam), potreba Duše (duhovnost), i potreba ega-psihe (mesto u svetu). Mera.

Ta nasušna potreba.

Mera. 💐

Čovek koji odabire da živi s Bogom je so zemlji i Svetlost Svetu 🙏

On je čovek percepcije a ne propisa i pravila.

Čovek mudrosti, a ne posuđenih znanja.

Pitali su me: ‘ma Natali kako je moguće to u savremenom svetu’

Moguće je. Isprobajte! To i jeste najmodernije. Najuzvišenije shvatanje.

Na Planeti se rađa Novi čovek, zreliji od homo sapiensa; integrisan i produhovljen čovek (homo lumines).

U Novom vremenu na čijem smo pragu, ne preživljavaju više najjači, nego najmudriji 🌐🕸

Ako Dušu uvedemo u svakodnevni život; imaćemo Svet o kakvom sanjamo..jer će sve stvari, životinje, pojave i ljudi biti obojane Tvorcem. ☀️

Neka Ljubav bude ljubljena ♡☆

⚠️ NIJE DOZVOLJENO KOPIRANJE TEKSTOVA S OVE STRANICE BEZ NAVODA AUTORA ⛔️