ZDRAVI EGO JE VAŽAN DEO LIČNOSTI POJEDINCA

Jučer mi Neko reče da imam bistre, čiste oči koje svetle kao da nikad nisu suzu videle; ihaaa, možda zato jer su mnooogo plakale, ljudi moji nećemo se lagati 😉

Preživela sam i one stvari nakon kojih više nisam živa; postadoh Nova Ja 🦋

Ne može se bez patnje, iskušenja postati Biser u božjim rukama ili Dijamant u ljudskim; iako je moderno pričati suprotno 💚

Time ne glorifikujem bol i patnju, nisam mazohista, ali ih priznajem kao sastavni deo putovanja; nazvala bih to evolucijom ličnosti našeg ega. U psihologiji to zovemo ‘SPOSOBNOST REŠAVANJA PROBLEMA’.

Ego ne treba rastvarati niti ubiti, umrtviti, već transformisati njegove negativne atribute, osvestiti i prevesti u Više Ja. Poenta je rešavanje problema, a ne odsutstvo istih. Bez ega smo hrana (svima: entitetima i ljudima), a sa zdravim egom smo integrisane ličnosti, s vlastitom voljom, samopoštovanjem i samopouzdanjem, sa zdravim granicama i svešću o sebi i drugima. Pri tome o egu govorim kao psiholog, ego ima više delova, postoje i oni zdravi delovi superega; ne mislim na onaj deo ida (nesvesnog) sujete, narcizma, sebičnosti, gordosti itd.

Mi smo zapravo Svetlost sveta..a ego nam je zakržljali, zastareli mehanizam. Svi ga imamo. Smeška nam se vrlo često: jesam te/vas 🤣

Mi ga volimo, prihvatamo. Samo evoluiramo.

A u sebi tačno razlikujemo koji je glas Duše (boga, višeg ja) a koji je njegov. U potpunom jedinstvu, koje je moguće ovde (homo lumines) ego i dalje postoji (transformisan) i živi sa nama. Ali nas više ne remeti, ne ropče, ne vodi igru, ne zamagljuje realnost, ne laže. Samo čuva integritet, granice, samopouzdanje, zdravi deo ličnosti (identitet), jasno zna šta dobija od spolja a šta daje, ima najbolju sposobnost introspekcije. Nešto kao naš lični asistent. Administracija 😅

Obavlja te poslove, i zato ga volimo..jer bez njega bismo bili hrana, roboti, ili duhovna bića.

Život bez ‘problema’ ne postoji. Sposobnost rešavanja problema (a ne negacija, ružičaste naočare, guranje pod tepih) pak oslobađa, sazreva i čini razliku.

Neka Ljubav bude ljubljena!

⚠️ NIJE DOZVOLJENO KOPIRANJE TEKSTOVA S OVE STRANICE BEZ NAVODA AUTORA ⛔️