TELO JE HRAM

TELO JE HRAM – al ne da mu se klanjaš.

Potrebe tela i Potrebe duše su različite potrebe. Ne brkajte to! Čuvajte se zamki savremenog vremena!

To Dvoje uravnoteži, i bićeš kao Prozor Suncu!

Budite Hram, sa Zahvalnim Srcem i s M.E.R.O.M.

Telo se hrani zdravom hranom i vodom, Um lepim mislima, lepim znanjima i lepom umetnošću, a Duša Bogom…to TROJE nahrani i Zemlja će biti dobro mesto pod Suncem!

Neka Ljubav bude ljubljena!