PUT LIČNOG RAZVOJA

Put kojim se teže ide – PUT LIČNOG RAZVOJA !

Nije to za mlake, pozere i emotivne bogalje..to je za hrabre i snažne, one koji se ne boje Istine ni sopstvene senke, za jednostavne ratnike (carstvo je sakriveno od umnih a objavljeno”malenima”)

Ne postoji nikakva nagrada za “odrastanje”.

Ako mislite da ćete se obogatiti ako “uđete u sebe”-nećete.

Ako mislite da će vas zbog vašeg rasta ljudi više voleti – neće.

Ne postoji “raj na zemlji” niti išta slično.

Rezultat odrastanja može da bude unutrašnji RAJ – Mir i smirenje pri celoživotnim izmenama plime i oseke.

Ništa više…a to je zapravo Sve 😉

Mir nezavisno od situacije ❤

Sve reke teku prema moru i ne možemo da zaustavimo njihov tok; osim naravno veštački, a time će se večno zamutiti 😉

Vazda se ljudi odlučuju za ili-ili; ili mozak ili srce…zaboravljajući da nam je sada potrebno i-i; i mozak i srce, i veliko znanje (svesnost) i ljubav (dobrota).

Neka Ljubav bude ljubljena!