POVRATAK KUĆI

Jednom je V. Jerotić rekao da je lakše spoznati Anđele nego samoga Sebe.

Ko je probao, ne trebaju mu objašnjenja 😊

Pravimo toliko beskonačnih krugova ponavljanja, pomeranja, traženja spolja..

A to “autentično ja” nam se nalazi ispod nosa, u grudima.

Dok mi lutamo uokolo tovarimo svoj sistem tuđim znanjima, koja su nam korisna samo kao znakovi na putu, ali nisu naša.

Naša sopstvena istina je unutra, u nama..srce je Dom našeg bića.

Zato je tišina najbolja “tehnika”. Tišina i disanje.

Tako izađu sve misli koje nisu naše, sve emocije koje nosimo kao prtljag, sva sećanja..

Ono suvišno. Nepotrebno. Natovareno.

A ko ostane?

E taj/ta smo Mi, to je naše autentično Ja.

Bog se u meni/tebi pojavljuje kao Ja/Ti.

Zašto ne želiš odobriti/videti sebe?

Tvoja suština je najlepša, najsavršenija verzija tebe..”na sliku svoju On nas stvori”.

No, do te suštine dolaze najistrajniji, najjednostavniji, najponizniji, najhrabriji, najiskreniji, najprazniji, naizgled poslednji postaju prvi. 🙏

Jeste li pronašli sebe?

Ako niste, jeste li spremni za taj povratak kući?

Kao i uvek, izbor zavisi samo od nas ♡☆

Neka Ljubav bude ljubljena!