MILOSRĐE

 

..U ONOJ MERI U KOJOJ SI POMOGAO DRUGIMA DA SVETLE..svetliš sam!