LEPOTA

Lepota Života nije toliko u tome da rešimo baš sve svoje nevolje..nego da s njima rastemo, živimo i razvijamo se .

Čoveku je najteže da shvati da je čovek 😉 ..da ne može sve razumeti, znati sve odgovore i promeniti baš svaku situaciju.
Inzistirati na tome je kao vrtnja u krugu..bez rasplitanja.
Dok je prihvatanje neznanja otvaranje za pravo znanje i to u onoj meri u kojoj jeste dato (prepuštanje životu)..jer nema svaka ptica jednaku visinu leta ♡ ☆
Bezuslovna ljubav prema sebi, drugima i životu oslobađa čoveka od svog nagomilanog (nepotrebnog) znanja i daje slobodu od beskonačnih krugova ponavljanja..zato je Mudrost jedini Dar za kojim valja sklopiti ruke ♡ ☆
Neka Ljubav bude ljubljena!