POSVEĆENOST

Danas u, kako to vole da kažu, modernom svetu; primarna pažnja se posvećuje samoljublju. I to uistinu nije  destruktivno ukoliko bi to bila Ljubav prema sebi samome. No reč je o sebičnom zadovoljenju sopstvene taštine, samovolje, želja, seksualnosti, interesa, požude…

Ljubav prema sebi je lek, lek za samoljublje, za sopstvenu sudbinu, za društvo i Planetu. Ona uključuje svesnost, prihvatanje Istine, promenu, introspekciju, rad, suočavanje, samovanje, vežbu i disciplinu, podršku, negu, otkrivanje potreba Duše.

Ljubav prema sebi daje plodove. Možda je najveći – Ljubav prema bližnjem. Istinko klanjanje Bogu unutar sebe, kao i Bogu unutar drugog bića. Jer, Bog je u nama. Tek svesnim otvaranjem za ovu Istinu, pruža nam se božanska osobina Posvećenosti, u svemu.

Posvećenost sebi, posvećenost porodici, posvećenost radu, posvećenost misiji i zadatku, posvećenost Bogu, posvećenost bližnjem.

Sunce nam daje jasan primer, posvećeno je nama i našoj dobrobiti. Kroz istoriju nam je dalo jasna upustva – LJUBI BLIŽNJEGA SVOGA KAO SAMOGA SEBE!

Neka Ljubav bude ljubljena!