OSEĆAM DAKLE JESAM

Živi smo sve do onog trenutka dok osećamo. Sve. Danas tugu, sutra radost, ujutro ljubav, uvečer bes, zahvalnost..sve.

Naša osećanja su gorivo našeg bića, naše Duše. Govore nam šta, kako, zašto, koliko.

Ruševine su dar! Zato je dopuštanje svim emocijama da izađu iz nas ključ zrelog  i odgovornog življenja.

To je poput dopuštanja plime i oseke u nama. Samo osećamo ono što osećamo i delujemo u skladu sa time.

To je put prema otvaranju našeg Višeg Ja, naše Intuicije ili komunikacije s Tvorcem.

Ko ume da sluša te talase unutar svoje Duše postaje poput kormilara svoga broda u skladu sa strujama na moru.

Put do slobode vodi kroz srce, kroz naša osećanja trebamo proći. To ne može da uradi niti jedan terapeut, učitelj, guru, Bog..osećati možemo i moramo sami.

Setite se najlepših trenutaka u vašem životu, pamtite ih po osećanjima koja su budila u vama. Setite se svega što ne želite da ponovite, kako to znate, verujem po osećanjima u sebi. Zamislite što želite, o čemu sanjate, što vas čini radosnim i to ćete prepoznati po osećanjima.

Vi  znate baš sve što vam treba danas, jer osećate to. Znate ko je kakav, znate vašu svrhu, prave ljude, prave projekte..sve.

Prvo dopustite sebi da budete stvarni, a zatim to Svetlo Ljubavi i Istine šaljite svima, posebno onim mrskim i ljutitim, ljubomornim i arogantnim ljudima..njima je najviše potrebno. To je ta Nit koja nas sve povezuje i vodi. Stvaralačka sila ako je koristimo na pravi način.

Potrebna je velika Hrabrosti da sledimo tu našu Divlju navigaciju. No ako se odvažimo, svet će da nam stane u naš mali sobičak. Ceo Svemir možemo da nosimo u sebi.

Naša osećanja nas čine ljudima. Čine nas živima. Radosnima. Daju nam Smisao, svo potrebno znanje za nas, jer mi Jesmo. Ni novac, ni pozicija, ni stvari, pa čak ni drugi ljudi nam ne mogu dati to što nosimo u sebi. Naša osećanja. To je rudnik, škrinjica transformacije i navigacije. Koristite to bogatstvo svih odgovora unutar sebe. Iskrena osećanja stvaraju Čuda!

Usudi se! O.S.E.Ć.A.J. Tvoja osećanja su tvoj put, tvoja komunikacija sa tvojom Dušom i Tvorcem.

Osećaj! Budi Prisutan u svome Životu. Sledi svoje srce.  Osećaj Ljubav jer Ti Jesi Ljubav!

Neka Ljubav bude ljubljena!