SEĆANJE RODA

Jer “neprijatelj” zna što slovenski narodi uporno zaboravljaju pristajući na “njihovo” porobljavanje.

Pisah davno..o tajnom ključu u našem dnk.

Ostati veran svojoj tradiciji, narodu, Duši..jeste jedini put ka Novom dobu i novom vremenu..samo tako će iz nas sjati božanski princip, božanska nauka, božanska umetnost, božanska duhovnost.

Ali ž.i.v.e.t.i. to..ne samo ginuti za ideje, živeti čistotu i čestitost; u poslovanju, u seksualnosti, u prijateljstvu, u porodici.

Ne zaboraviti ko smo..ne pristajati na ropstvo.

Odavde kreće neki bolji svet, talasima Duše..mogućnošću “primanja” Svetla ♡☆

Ko ima uči, taj čuje.

Hvala časnoj braći i sestrama Svetla koji i dalje žive i šalju mudrost Svetla, govore istinu, daju nadu..blagosloveni oni koji pokleknuše pred navalama zla u ovom skrivenom “ratu”, slava našim precima koji su Deo naše božanske niti, Duhom oživljeni u Nama.

Ne bojte se, ništa vam ne mogu neprijatelji čovečanstva ako se hranite božanskom mudrošću 🙏

Neka Ljubav bude ljubljena ♡☆