PAMETNIJI NE ĆUTI I NE SKLANJA SE

Nekako sam našla svoju meru; kad govorim a kad ćutim.

Dugo sam je tražila.

Jer previše smo ćutali i previše smo se sklanjali; rezultat je sadašnja realnost.

Vrlo nesvesni ljudi vladaju i vode!

Shvatila sam da je laž čak i ono kada imam nešto da kažem a pre-ćutim.

Zato sam postala oprezna.

Vodim računa o kontekstu; i ako primetim da sagovornik lupa iz neznanja ali nema zlobe i nije željan krvi..takvima prećutim. No, onima koji svesno vređaju, udaraju na ličnost i traže individualne parametre da uvrede (a ne poznaju me, listaju npr po mom fb), e njima vratim poklon. Ne primam ga. Samo kratko vratim. Ne pecam se. Reflektujem. Jedan-dva komentara i stajem (takvi obično nastavljaju).

Takvi banalizuju naše reči, bukvalizuju do razine dvogodišnjaka, vrte da ne veruješ, preokreću u nedogled..a sve u pokušaju da nas obezvrede, umanje, sklone.. jer žele (sebi) dokazati da su ‘u pravu’, da je laž istina. A to je nemoguće dokazati! 😅😉

Podsvest je glasna, odaje; u vidu mira ili ljutnje. Uopšte nije važno ko je u pravu, važnija je suština rečenog. Koja odaje s kakvim sagovornikom imamo posla.

Jer-zaista realno ‘niko nije u pravu’ i ‘svi smo u pravu’.

Zato to ne treba da bude fokus. I dobrom, svesnom čoveku to nije važno; važnija je namera i suština izrečenog – koju definiše KONTEKST U KOJEM JE NEŠTO IZREČENO. Jer već u drugom kontekstu to ne važi.

Po tome se razlikuje glup čovek od pametnog; po veštini prepoznavanja konteksta!!

Bukvalisti su glupi. Ne vide ispod, između reči, dublje. Njima da crtaš, ne vredi. 😊

Važno je ❗️Na uvrede ne ćutati, ali niti se valjati sa svinjom. Samo vratiš poklon, ne tumačiš sebe, ne objašnjavaš, ne pravdaš se. Ko poštar samo isporučiš nazad i staneš. Odeš.

Energetski sebi činiš dobro, a i onom drugom. Iako svesno on to neće razumeti. Reflektovaće mu se u nekoj njegovoj budućoj situaciji.

Zaista treba naći meru; ni previše govoriti a nikako ne ćutati!

Mislim da za to treba veća svesnost od proseka, istančana inteligencija i doza mudrosti koja proizlazi iz dubokog čovekoljublja!

Želim nam mudrost u dostojanstvenoj ‘istinitosti’ 🙏

Neka Ljubav bude ljubljena ♡☆