MERA SVIH STVARI!


Dizala sam ovakve tegove 👇..jer nije bilo volje s druge strane da pridrže svoju polovinu.
Posle su se vraćali i molili, a kada nisu više nalazili otvorena vrata onda su lažima pravdali sebe.
Neke ljude je lepše voleti na daljinu 😉
Kada zatvoriš ta teška vrata, vrati se Mir..ah onaj stari Mir!
Ponekad ne možeš ništa, sem otići..i rekao si, i zamolio, i trpeo, i pokušao, i hiljadu puta, ni makac, ništa..”sedi dole, ćuti i praštaj”..šta će mi ovakvi mišići? 😊 Lepša sam bez njih 💃
Treba voleti i Sebe ljudi moji 🙏
Shvatiti da i nije baš sve do nas u odnosima; džabe sve ako nema svesti i saradnje❣
Mir…mir…mir. Mera svih stvari 💫

Danas je moderno namontirati ljubav, dok je ona Prava, ipak, vrlo prosta i ponekad životno “smrdljiva” na ovaj ili onaj način..ljubav ponekad miriši na bolnicu, prosjake, pelene, bolest, nemaštinu, gubitak, patnju, krizu..a ako nikada nismo osetili te neprijatne mirise..nismo još nikoga voleli! ♡☆

“Treba izgraditi hram, osvetliti ga iznutra, kao reč, da ostane jedan zid, neporeciv, pred koji možeš da klekneš i plaćeš pravedno.”
Ivan V. LALIC

Neka Ljubav bude ljubljena!