UZEMLJENJE

Mi ljudi smo bića između dva sveta, gornjeg i donjeg. Nebeskog i podzemnog. Čovek jeste najsavršenija kreacija Univezuma.

Postižući balans između Svetla i Tame, Lakih i Teških energija, čovek biva savršena Slika boga.

Traganje za Izvorom je nužnost savremenog čoveka, konekcija sa Izvorom jeste najveća Potreba Duše.

Kao što je povezanost Čoveka sa Izvorom preduslov za zdrav i svrhovit život, tako je i Uzemljenje druga strana medalje. Uzemljenje je povezanost čoveka sa Majkom Zemljom. Zemaljska kugla jeste srce kreacije čitavog Univerzuma sa Čovekom kao Krunom svega stvorenoga.

Put Srca kao holistički program leči čoveka na svih 12 dimenzija postojanja, s preduslovom konekcije na Izvor i Uzemljenje.

Od Izvora svetlost, ka Zemlji tama..pretvara čoveka u Svečoveka.

Neka Ljubav bude ljubljena!