KOMUNIKACIJA

..najviše problema, patnje i stresa nastaje zbog nedostatka Komunikacije..ljudi ne umeju da kažu što misle i osećaju..ne znaju da saslušaju drugu stranu, nego unapred zauzimaju obrambeni stav..a priori osuđuju ne znajući sve činjenice..DOBRA KOMUNIKACIJA i BEZUSLOVNO SLUŠANJE rešavaju sve naše probleme! Koliko bismo problema izbegli da smo znali da komuniciramo!??

Važnost konteksta jeste takoder pokazatelj dobre komunikacije. Zato kada komunicirate ili komentarišete nešto; vodite računa o Kontekstu rečenog, sadržaju rečenog i situaciji. Ako ovo imate na umu, videćete da nemožete da imate problema u komonikaciji baš zato što umete da slušate.

Veštine prosocijalne komunikacije se uče.