NISU SVI ISTI. ALI JE MALO ONIH KOJI VOLE.

Ljubav je aktivna briga o rastu i razvoju voljenog, podrška Duši.

Lokoća i radost. Mir. Zajedništvo. Dvosmerna cesta.

Sigurna luka za obostrano fizičko, psihološko i duhovno sazrevanje.

Sloboda. S jasnim granicama.

Prostranstvo odgovornosti.

Dobar sluh za drugog.

Zajednička vizija i cilj, iste vrednosti. Odanost.

Vernost. Vernost. Vernost.

Davanje. Davanje. Davanje.

Često govorim da je pravi simbol za ljubav krst + a ne srculenca ♡

Pitaju me: šta mislim o vezama?

Uglavnom ništa, kakvi ljudi takve veze, uglavnom su bez temelja, seksualne i sa “tajnom dobiti”, od tuda mnogo razvoda.

Slušam svaki dan pravu istinu koja se krije u životima ljudi.

I sama sam živ čovek; ima se iskustva, može se već nešto reći..

Ima ljudi koji traže vezu, zabavljanje, razonodu, seks, ženu-muža, pralju, domaćicu, rodilju, hranitelja, društveni status, materijalno obezbeđenje, zaštitu od samoće, decu..

A malo je onih koji traže Ljubav..

Eto to mislim 😊

Netačno je da ljubav boli, to nije ljubav..to su iluzije i maske ljubavi pri pucanju..ljubav može samo da leči..da pruža mir, radost, poštovanje i istinsko prijateljstvo.

Ljubav nije slepa, Ona ima najoštriji vid na svetu iz koga provejava nežnost i poštovanje.

Ove moderne pop pesme, reči o navodnoj ljubavi, popularni filmovi..uglavnom to ništa nije ljubav, zapravo. To je patologija kolektivne svesti. Ljubav u pokušaju!

Ljubav je i treptaj Duše, i smiraj.

Svašta ljudi zovu ljubavlju..♡☆

Neka Ljubav bude ljubljena!