POŠTOVANJE PRECIMA

U ovom instant vremenu “lakih ljubavi” i “brzih obmana” nakon isteka roka i lične koristi, bezdušnih ubistava nevinih i okretanja glave ka zabavi i potrošnji .. neznanje se ne zamera.

Tajna su duše koje još uvek znaju..biti odane..Sebi! ♡☆

Odajem počast svim našim precima; mom porodičnom stablu i tvom porodičnom stablu, mom narodu i tvom narodu.

Svi smo međusobno povezani. I zajedno nosimo ‘predačku senku’.

Naši preci su nam ‘prvi i najveći učitelji’, hvala im za sve lekcije kojima su nas poučili svesno ili nesvesno, hvala na svemu jednako i onom lepom i ne baš lepom. Oni su bili deo većeg plana i nosili su na sebi i svoje pretke.

Ponekad nisu bili svesni sopstvenog postojanja, jer ih je predačka senka ‘zaklanjala’. No, zahvaljujući njima mi danas imamo olakšan životni put; što zbog materijalnih dostignuća, što zbog emotivnih i duhovnih. Utrli su nam put.

Na nama, danas, je poziv: prekinuti krugove ponavljanja i biti ‘to što jesmo’. Osloboditi sebe! To donosi Mir potomcima.

No, bez zahvalnosti i poštovanja predaka..korena, Zemlje, kulture, tradicije i ‘svih zapisa Duše’ mi ne možemo osloboditi svoju energiju.

Odajem počast precima i blagoslivljam ih.

Opraštam im. Radili su kako su najbolje znali i mogli. Hvala im!

Oslobađam se predačkih kletvi, besa, straha, stradanja, pogrešnih uverenja, mržnje, ubistava, tuge i boli.

Odbijam dalje učiti na njihov način.

Biram slobodu ići napred učeći samo kroz ljubav 🙏

Neka Ljubav bude ljubljena!