ZAGRLJAJ SENKE

Tek kada otkriješ, prihvatiš i zagrliš svoju suprotnost – vraća Ti se moć Srca i spoznaja o tome ko si.

No, priznanje i zagrljaj sopstvene senke mogu da urade samo Bogovi, svesni da se Tama i Svetlo spajaju u Jedno.

Na tom putu neminovno je osvešćivanje vlastitih vezanosti, posesivnosti, laži, uvreda, trauma, boli, lenjosti, gordosti, škrtosti, bludnosti, zavisti, osuda, manipulacija, agresivnosti… To su naše senke koje nas blokiraju u spoznanju Istine o nama samima, o svetu i Tvorcu.

Većina ljudskih bića nije zaronila u vlastite dubine, zato ne ume da živi svoje pravo Ja. U dubinama okeana se krije najčistiji vazduh koji nas oslobađa dualnosti.

Tek spajanjem Neba i Zemlje, Svetla i Tame, zagrljajem svoje Svetlosti i Senke postajemo Celoviti za Život.

Uzemljenje je jedan od načina dolaska u dodir sa našom Senkom. Dok je pak Uzdizanje na više frekvencije put za osvetljavanje vlatite lepote.

Zagrlimo svoje Suprotnosti, oslobodimo moći naše Duše i zaigrajmo!

Neka Ljubav bude ljubljena!