VELIKI LJUDI SU ZAHVALNI

Nezahvalan čovek smatra da sve što ima je samo njegovo i nikome ne duguje zahvalnost.

Ni za umetnost, ni roditeljsko nasleđe, školu, napredovanje na poslu, hranu, kućanske aparate, institucije, Planetu, vazduh.

Za naš savremeni stil života zaslužni su naši preci; jer da nije bilo njih, mi danas ne bismo imali ni kašiku.

Nezahvalnom čoveku ne treba niko. Samo možda ponekad kada druge za sebe koristi ili kritikuje da bi pokazao svoju veličinu.

Takav ne zna, da čovek zapravo živi samo onoliko koliko je svestan i zahvalan 🙏

Koliko si zahvalan, toliko si jednostavan, velikodušan, spokojan, otvoren, bogolik, milosrdan ..

Tek takav možeš dati svoj Dar svetu ☀️

Neka Ljubav bude ljubljena!