VUK U JAGNJEĆOJ KOŽI

Ima tih ljudi koji gaze sve pred sobom..ladno..bez svesti i savesti..koriste..uzimaju..manipulišu..lažu..smatraju da su “mnogo pametni” jer su naučili “iskorištavati” druge..i dobiti ono što žele prevarom, flertom, igrom, lažima, lukavošću..Njih ne treba mrziti niti žaliti. Čak se ni trošiti ljutnjom, a ponajmanje im “objašnjavati”..Znaju oni šta čine..lukavstvo je odlika neprosvećenih i kukavica, psihopata i narcisa..nesigurnih plašljivaca koji mrze same sebe..kupaju se u vlastitom blatu iz koga ih samo ljubav može izvaditi..ako imaju te sreće da ih dotakne u životu..i da im ne dozvoli da je tretiraju onako kako su “navikli”.

Njima samo zatvoriti vrata bez povratka, bez reši pozdrava, u tišini, oprostiti sebi vlastitu zabludu..i nastaviti sa svojim životom kao da nisu ni postojali. Ni slučajno se ne menjati zbog njih (postati kao oni), mirno sačekati “svoje ljude”..doći će, sigurno 😉

U zahvalnosti..bez žaljenja što smo dali deo sebe, jednom će nam se Dobrota vratiti..iz pravog smera i sa pravog Izvora ♡☆

“Ubistvom Boga nastala je beskonačna rupa u ljudskom srcu. U tu rupu se sliva sva zabluda sveta”.

Neka Ljubav bude ljubljena!