BOL KAO UČITELJ PRISUTNOSTI

U približavanju k Sebi naglašavamo Ljubav prema vlastitim pukotinama, ranama, bolima. One su naši Biseri kroz koje ulazi Svetlo  .. jer ne treba zdravima leka, nego bolesnima.

Naše pukotine nas čine posebnima, lepima i približavaju nas drugima.

Ono gde vas boli..unutra..duboko..jako..e tu, baš tu gledajte! Tu ste vi, to je bitno, to je Put..♡

U susretu sa Svetlom (Tvorcem) ne zaboravimo da nismo mi odabrali Njega, nego je On odabrao nas. Zato su naše pukotine siguran znak Njegove Milosti i Prisutnosti.

Bol je Učitelj Prisutnosti, zato prođimo kroz njega..na Drugoj strani nas sigurno čeka Sunce!

Neka Ljubav bude ljubljena!