RACIONALIZACIJA-INTELEKTUALIZACIJA

To je nesvestan proces gde se osoba, u pokušaju da sakrije od sebe i od drugih motive svog neadekvatnog ponašanja, brani dajući najčešće vrlo uverljiva racionalna objašnjenja tj opravdanja za svoje ponašanje koja treba da budu prihvatljiva za celu ličnost.

U vrlo bliskoj vezi s racionalizacijom je i intelektualizacija, a odnosi se na upotrebu intelektualnih objašnjenja za ponašanje kako bi izbegli lične emocije (beg od osećanja).
Mi smo Neverovatna Bica! Čudesno kreativna! u laganju sebe, zamagljivanju stvarnosti, a to i nije tako loše često puta jer nam pomaže u održavanju slike o sebi kakvu želimo da vidimo.
No, najčešće nam zapravo smeta i koči naš lični razvoj.
Zato je važno da smo svesni obmana koje sebi pričamo, izgovaramo se praveći sebi razne konstrukcije, pametujuću samima sebi i drugima.
Dovoljno je za početak da znamo da to Činimo i Kada to činimo. A zatim da se eventualno i suočimo sa svojim manjkavim osobinama i prestanemo lagati sebe. Prvo sebe, za druge je manje važno jer ionako drugi o nama znaju samo ono što im želimo pokazati.
I da, racionalisti moji Čudesni  , nasmejmo se svojim racionalizacijama  one su nas spasile, AL VREME JE DA IH SE OSLOBODIMO i budemo Divni kao što i Jesmo
Neka Ljubav bude ljubljena